logo
 • Strona główna
 • O mnie
 • Kontakt
 • Oferta diagnostyczno - terapeutyczna • Metody pracy:

 • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych
  wg dr S. Masgutowej
 • Integracja odruchów twarzy
  wg dr S. Masgutowej
 • Terapia NDT-Bobath SLT
 • Elementy metody
  Dyna - Lyngua
 • Diagnoza i terapia zaburzonych funkcji oralnych
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała wg dr S. Masgutowej.

  Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała wg dr S. Masgutowej oraz wg Nelly Achmatowej dr nauk medycznych, lekarz immunolog, kinezjolog. Kinezjologia jest dziedziną wiedzy o człowieku, która zajmuje się procesami i mechanizmami naturalnego rozwoju oraz związkami pomiędzy ruchem ciała, a funkcjonowaniem mózgu. Kinezjologia edukacyjna uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu zdobywania nowych doświadczeń (szeroko rozumianego uczenia się) i twórczej samorealizacji jednostki.

  Kinezjologiczne metody oddziaływania mają na celu rozwój i integrację:

 • procesów sensoryczno-motorycznych,
 • etapów rozwoju ruchowego,
 • rozwoju ruchowego i emocjonalnego,
 • rozwoju motywacyjnego i osobowościowego.

 • Metody kinezjologii skierowane są na:

 • aktywizację naturalnych mechanizmów samoregulacji i rozwój,
 • pobudzanie procesów i mechanizmów łatwego uczenia się,
 • integrację asymetryczną funkcji lewej i prawej półkuli oraz różnych poziomów rozwoju mózgu,
 • sensomotoryczną integrację,
 • integrację ruchowego rozwoju,
 • aktywizację sfery fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej.

 • Meody kinezjologii skierowane są do dzieci:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysartia, dysortografia),
 • nadpobudliwymi psychoruchowo,
 • z deficytami uwagi,
 • zaburzeniami zachowania, w tym z ADHD,
 • z autyzmem,
 • o specjalnych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, z epilepsją),
 • z zaburzeniami okołoporodowymi i wcześniaki.