logo
 • Strona główna
 • O mnie
 • Kontakt
 • Oferta diagnostyczno - terapeutyczna • Metody pracy:

 • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych
  wg dr S. Masgutowej
 • Integracja odruchów twarzy
  wg dr S. Masgutowej
 • Terapia NDT-Bobath SLT
 • Elementy metody
  Dyna - Lyngua
 • Diagnoza i terapia zaburzonych funkcji oralnych
 • Logopeda, neurologopeda
  mgr Anna Trzuskolas


  Kwalifikacje logopedy uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim.
  Kwalifikacje neurologopedy zdobyłam na Akademii Medycznej we Wrocławiu.

  Studia wyższe ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zdobyłam kwalifikacje pedagogiczne i oligofrenopedagogiczne, co umożliwia mi pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi w tym z Zespołem Downa, ADHD. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia, które w dużym stopniu wzbogaciły mój warsztat pracy.


  Doświadczenie zawodowe:
 • Stowarzyszenie "Handicap" - Terapeuta zajęciowy: 01.09.1999 – 31.08.2005r.
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ECDiE im. M. Lutra we Wrocławiu - Nauczyciel wychowawca, Oligofrenopedagog: 01.09.2005r. do chwili obecnej.
 • Przedszkole "Wesołe Nutki" w ECDiE im. M. Lutra we Wrocławiu - Logopeda: 11.01.2011- 31.08.2011 oraz 11.09.2012 – 31.08.2013 r.
 • Przychodnia lekarsko-rehabilitacyjna Otto Prodent - Logopeda, Neurologopeda: 01.12.2010 do chwili obecnej.
 • Szkoła Podstawowa AMS (Aktywna Mała Szkoła) we Wrocławiu - Logopeda: 05.2020 do chwili obecnej • Kliknij, aby powiększyć.
  Jeśli korzystasz ze starej wersji przeglądarki Internet Eksplorer, zdjęcia mogą się nie otworzyć.

  dyplom certyfikat
  certyfikat certyfikat swiadectwo
  swiadectwo swiadectwo swiadectwo
  swiadectwo swiadectwo