logo
 • Strona główna
 • O mnie
 • Kontakt
 • Oferta diagnostyczno - terapeutyczna • Metody pracy:

 • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych
  wg dr S. Masgutowej
 • Integracja odruchów twarzy
  wg dr S. Masgutowej
 • Terapia NDT-Bobath SLT
 • Elementy metody
  Dyna - Lyngua
 • Diagnoza i terapia zaburzonych funkcji oralnych
 • Diagnoza i terapia zaburzonych funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.

  Terapia ma na celu:

  Postępowanie diagnostyczne w zakresie obserwacji klinicznej, badania fizykalnego i funkcjonalnego aparatu oralnego. Praktyczne prowadzenie diagnostyki orofacjalnej w oparciu o Test SMSE w świetle Koncepcji NDT SLT. Badanie Bazy Odruchowych Reakcji Oralnych oraz interpretację uzyskanych wyników w kontekście GMFCS, Gross Motor Functional Classification Scale oraz ICD-10. Pracę w teamie specjalistycznym medyczno – terapeutycznym. Praktyczną znajomość stosowania technik i wspomagań korygujących przebieg funkcji oralnych – żywienia, oddychania, fonacji, artykulacji, kontrole oralne, trakcje, techniki typu pressure, itp. Znajomość patomechanizmów ośrodkowych i gastroenterologicznych w zaburzeniach dysfagicznych oraz możliwości leczenia w tym zakresie. Patofizjologię orofacjaną. Terapię zaburzeń przebiegu reakcji odruchowych – badanie, obserwację kliniczną. Stymulację funkcji ssania. Treningi korekcji terapeutycznej w ramach żywienia terapeutycznego i leczenia żywieniowego, aktualne standardy kliniczne. Wspomaganie oralne i pozycjonowanie. Rozwiązywanie problemów klinicznych w obszarze zaburzeń żywienia u niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym lub z grupy ryzyka.