logo
 • Strona główna
 • O mnie
 • Kontakt
 • Oferta diagnostyczno - terapeutyczna • Metody pracy:

 • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych
  wg dr S. Masgutowej
 • Integracja odruchów twarzy
  wg dr S. Masgutowej
 • Terapia NDT-Bobath SLT
 • Elementy metody
  Dyna - Lyngua
 • Diagnoza i terapia zaburzonych funkcji oralnych
 • Integracja odruchów twarzy wg dr S. Masgutowej.

  Metody i techniki neurokinezjologiczne stanowią specjalną wartość wspomagającą rozwój dzieci i osób dorosłych. Integracja odruchów twarzy wg dr S. Masgutowej to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową, na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Odruchy twarzy mogą być zastosowane jako techniki wspomagające lub jako samodzielna metoda mająca na celu rozwój motoryki i mowy. Nasza twarz jako część ciała pracuje bardzo aktywnie i bierze udział w wielu funkcjach, takich jak:

 • przyjmowanie pokarmu - jedzenie,
 • zorganizowanie wzrokowej i słuchowej percepcji,
 • emocjonalna ekspresja - uczucia,
 • artykułowanie dźwięków - mowa.
 • Odruchy twarzy pojawiają się i rozwijają już w okresie prenatalnym, a dojrzewają i integrują wraz z upływem okresu niemowlęcego. Odruchy twarzy muszą być zintegrowane, aby schematy ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji, czy komunikacją mogły prawidłowo i dobrze funkcjonować. Integracja polega na doprowadzeniu tych odruchów do takiego stanu, w którym zaczną współpracować z systemami odruchów na wyższym poziomie (różnego rodzaju koordynacje, umiejętności i zdolności).