logo
 • Strona główna
 • O mnie
 • Kontakt
 • Oferta diagnostyczno - terapeutyczna • Metody pracy:

 • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych
  wg dr S. Masgutowej
 • Integracja odruchów twarzy
  wg dr S. Masgutowej
 • Terapia NDT-Bobath SLT
 • Elementy metody
  Dyna - Lyngua
 • Diagnoza i terapia zaburzonych funkcji oralnych
 • Postępowanie diagnostyczne wg standardów Koncepcji NDT –Bobatch SLT.
  Koncepcja Neurorozwojowa.

  Koncepcja neurorozwojowa narodziła się już w latach 40. i 50. XX wieku na gruncie angielskim oraz szwajcarskim. Zakłada prowadzenie diagnostyki i terapii w porozumieniu z zespołem specjalistów (lekarzem neurologii dziecięcej lub rehabilitacji, neurologopedą, psychologiem, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym) oraz we współpracy z rodziną pacjenta. Neuro-Develpomantal Treatment jest koncepcją dynamiczną; stale modyfikowaną i weryfikowaną adekwatnie do najnowszej wiedzy neurobiologicznej, biomechanicznej, psychologicznej, fizjologicznej, a także neurologopedycznej. Terapia neurologopedyczna w koncepcji NDT nie polega na odtwarzaniu wzorców rozwoju prawidłowego, lecz na promowaniu (wspomaganiu) dzięki wykorzystaniu różnych technik – takich form aktywności ruchowej, oralnej i komunikacyjnej, które pozwolą pacjentowi na zbliżenie się do standardu neurofizjologicznego na miarę jego indywidualnie określonego, górnego pułapu możliwości rozwojowych.

  Terapia NDT-Bobath SLT wskazana jest dla dzieci, u których stwierdzono:

 • zaburzenia ruchowe,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • choroby nerwowo-mięśniowe (dystrofia mięśniowa, zaniki rdzeniowe mięśni),
 • zespoły genetyczne (Zespół Downa),
 • asymetrię ułożeniową,
 • wady rozwojowe mózgu i rdzenia kręgowego.

 • Zgłoś się do neurologopedy, jeśli niepokoi Cię, że Twoje dziecko:

 • układa się asymetrycznie (stale patrzy w jedną stronę, wygina się zawsze w jedną stronę),
 • nadmiernie odgina główkę do tyłu,
 • silnie zaciska piąstki i pręży nóżki,
 • niechętnie leży na brzuszku,
 • ma drżenie kończyn.