logo
 • Strona główna
 • O mnie
 • Kontakt
 • Oferta diagnostyczno - terapeutyczna • Metody pracy:

 • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych
  wg dr S. Masgutowej
 • Integracja odruchów twarzy
  wg dr S. Masgutowej
 • Terapia NDT-Bobath SLT
 • Elementy metody
  Dyna - Lyngua
 • Diagnoza i terapia zaburzonych funkcji oralnych
 • Logopeda, neurologopeda
  mgr Anna Trzuskolas


  Witam.

  Celem moich działań terapeutycznych jest umożliwienie zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym, zdolności do uczestniczenia w dialogu z otoczeniem. Zapraszam do zapoznania się z ofertą proponowanych metod terapii logopedycznej i neurologopedycznej.

  zdjęcie


  Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia. Zgłoś się do neurologopedy, logopedy jeśli Twoje dziecko:

 • w wieku niemowlęcym lub późniejszym ma problem z gryzieniem, żuciem i połykaniem pokarmów o określonej wyraźnej konsystencji, słabo przybiera na wadze,
 • w wieku dwóch lat nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie,
 • w wieku przedszkolnym ma opóźniony rozwój mowy tzn. w porównaniu do rówieśników mówi niepłynnie, opuszcza litery lub grupy głosek, zamienia litery np.: k → t, r→ l, sz → s, itp. Nie porozumiewa się przy pomocy pełnych zdań,
 • nadmiernie się ślini, stale ma uchyloną buzię, oddycha przez usta, ma asymetrię twarzy,
 • nie odwraca głowy w kierunku głośnego dźwięku,
 • jest spastyczne lub hipotoniczne,
 • jest wcześniakiem, długotrwale przebywało w inkubatorze, było karmione sondą,
 • jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi, ma zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe, zaburzenia neurologiczne, rozszczepy wargi lub podniebienia,
 • stwierdzono u niego wadę zgryzu lub zbyt krótkie wędzidełko.
 • Wady wymowy u dzieci wynikają często z nieprawidłowości w budowie narządów mowy, które trzeba korygować. W przeciwnym wypadku, wada będzie się pogłębiać. Co więcej, dziecko mające nieleczoną wadę wymowy może mieć później w szkole problemy z nauką pisania i czytania.

  Do neurologopedy zgłoś się również wtedy gdy:

 • ktoś z Twoich bliskich ma zaburzenia mowy po udarze (afazja) lub urazie mózgu,
 • ktoś z Twoich bliskich mówi niepłynnie, powtarza sylaby, wyrazy, jąka się,
 • ktoś z Twoich bliskich mówi niewyraźnie, dyslalia wieloraka (wady gentyczne itp.).